Matthew Leigh Embleton

Musician, Composer, Producer, Language and History Enthusiast, and Author

Back | Contact

Books

Ogham: Det Antika Keltiska Alfabetet: Ursprung, Utveckling, Mytologi, Betydelser, Spådom och Magi

Ogham är ett forntida keltiskt skriftsystem, alfabet eller chiffer som i första hand utformades för att inskriva Arkaisk Irländska (ibland kallad Primitiv Irländska), senare Gammal Irländska och en del Piktisk och Gammal Walesisk. Förutom att ha sitt ursprung dokumenterat inom områdena historia, lingvistik och arkeologi, har den också en historia av magi och mytologi inom antik Keltisk religion eller Keltisk hedendom. Sedan 1900-talet har intresset för denna och andra forntida polyteistiska religioner och andliga sedvänjor återuppstått av ett växande antal hedniska eller nyhedniska samhällen över hela världen. Det är syftet med den här boken att ge en större bild av var dessa symboler har kommit ifrån, hur de har utvecklats, hur de har använts och hur deras användning har utvecklats under två tusen år. även om det har funnits en viss uppdelning mellan världen av forskare och akademiker å ena sidan, och hedningar, neo-hedningar, etc, å andra sidan, har författaren försökt att presentera båda sidor så fullständigt som möjligt samtidigt som han förblir neutral, vilket lämnar utrymme för läsaren att bestämma sig.

Tillgänglig på Amazon: Amazon.com | Amazon.co.uk | Amazon.de | Amazon.fr | Amazon.es | Amazon.it | Amazon.co.jp | Amazon.ca | Amazon.com.au

#Ogham #Alfabet #Andlighet #ArkaiskaIrländare #ArkaiskaIrländareAlfabet #ArkaiskaIrländareAndlighet #ArkaiskaIrländareLitteratur #ArkaiskaIrländareMagi #ArkaiskaIrländareSpråk #ArkaiskaIrländareTradition #Bildlig #BildligAlfabet #BildligAndlighet #BildligLitteratur #BildligMagi #BildligSpråk #BildligTradition #Breton #BretonAlfabet #BretonAndlighet #BretonLitteratur #BretonMagi #BretonSpråk #BretonTradition #Brythonic #BrythonicAlfabet #BrythonicAndlighet #BrythonicLitteratur #BrythonicMagi #BrythonicSpråk #BrythonicTradition #Cornisk #CorniskAlfabet #CorniskAndlighet #CorniskLitteratur #CorniskMagi #CorniskSpråk #CorniskTradition #Cumbric #CumbricAlfabet #CumbricAndlighet #CumbricLitteratur #CumbricMagi #CumbricSpråk #CumbricTradition #Gaeliska #GaeliskaAlfabet #GaeliskaAndlighet #GaeliskaLitteratur #GaeliskaMagi #GaeliskaSpråk #GaeliskaTradition #GammalBreton #GammalBretonAlfabet #GammalBretonAndlighet #GammalBretonLitteratur #GammalBretonMagi #GammalBretonSpråk #GammalBretonTradition #GammalCornisk #GammalCorniskAlfabet #GammalCorniskAndlighet #GammalCorniskLitteratur #GammalCorniskMagi #GammalCorniskSpråk #GammalCorniskTradition #GammalGaeliska #GammalGaeliskaAlfabet #GammalGaeliskaAndlighet #GammalGaeliskaLitteratur #GammalGaeliskaMagi #GammalGaeliskaSpråk #GammalGaeliskaTradition #GammalGoidelic #GammalGoidelicAlfabet #GammalGoidelicAndlighet #GammalGoidelicLitteratur #GammalGoidelicMagi #GammalGoidelicSpråk #GammalGoidelicTradition #GammalIrländare #GammalIrländareAlfabet #GammalIrländareAndlighet #GammalIrländareLitteratur #GammalIrländareMagi #GammalIrländareSpråk #GammalIrländareTradition #GammalKeltisk #GammalKeltiskAlfabet #GammalKeltiskAndlighet #GammalKeltiskLitteratur #GammalKeltiskMagi #GammalKeltiskSpråk #GammalKeltiskTradition #GammalWalesisk #GammalWalesiskAlfabet #GammalWalesiskAndlighet #GammalWalesiskLitteratur #GammalWalesiskMagi #GammalWalesiskSpråk #GammalWalesiskTradition #Goideliskt #GoidelisktAlfabet #GoidelisktAndlighet #GoidelisktLitteratur #GoidelisktMagi #GoidelisktSpråk #GoidelisktTradition #Irländsk #IrländskAlfabet #IrländskAndlighet #IrländskLitteratur #IrländskMagi #IrländskSpråk #IrländskTradition #Ivernic #IvernicAlfabet #IvernicAndlighet #IvernicLitteratur #IvernicMagi #IvernicSpråk #IvernicTradition #Keltisk #KeltiskAlfabet #KeltiskAndlighet #KeltiskLitteratur #KeltiskMagi #KeltiskSpråk #KeltiskTradition #Litteratur #Magi #Manx #ManxAlfabet #ManxAndlighet #ManxLitteratur #ManxMagi #ManxSpråk #ManxTradition #MedelCornisk #MedelCorniskAlfabet #MedelCorniskAndlighet #MedelCorniskLitteratur #MedelCorniskMagi #MedelCorniskSpråk #MedelCorniskTradition #MellanBreton #MellanBretonAlfabet #MellanBretonAndlighet #MellanBretonLitteratur #MellanBretonMagi #MellanBretonSpråk #MellanBretonTradition #Mellanirländska #MellanirländskaAlfabet #MellanirländskaAndlighet #MellanirländskaLitteratur #MellanirländskaMagi #MellanirländskaSpråk #MellanirländskaTradition #MellanWalesiska #MellanWalesiskaAlfabet #MellanWalesiskaAndlighet #MellanWalesiskaLitteratur #MellanWalesiskaMagi #MellanWalesiskaSpråk #MellanWalesiskaTradition #ModernaIrländare #ModernaIrländareAlfabet #ModernaIrländareAndlighet #ModernaIrländareLitteratur #ModernaIrländareMagi #ModernaIrländareSpråk #ModernaIrländareTradition #ModernBreton #ModernBretonAlfabet #ModernBretonAndlighet #ModernBretonLitteratur #ModernBretonMagi #ModernBretonSpråk #ModernBretonTradition #ModernCornisk #ModernCorniskAlfabet #ModernCorniskAndlighet #ModernCorniskLitteratur #ModernCorniskMagi #ModernCorniskSpråk #ModernCorniskTradition #ModernWalesiska #ModernWalesiskaAlfabet #ModernWalesiskaAndlighet #ModernWalesiskaLitteratur #ModernWalesiskaMagi #ModernWalesiskaSpråk #ModernWalesiskaTradition #Ökeltiskt #ÖkeltisktAlfabet #ÖkeltisktAndlighet #ÖkeltisktLitteratur #ÖkeltisktMagi #ÖkeltisktSpråk #ÖkeltisktTradition #PrimitivGaeliska #PrimitivGaeliskaAlfabet #PrimitivGaeliskaAndlighet #PrimitivGaeliskaLitteratur #PrimitivGaeliskaMagi #PrimitivGaeliskaSpråk #PrimitivGaeliskaTradition #PrimitivGoidelic #PrimitivGoidelicAlfabet #PrimitivGoidelicAndlighet #PrimitivGoidelicLitteratur #PrimitivGoidelicMagi #PrimitivGoidelicSpråk #PrimitivGoidelicTradition #PrimitivIrländare #PrimitivIrländareAlfabet #PrimitivIrländareAndlighet #PrimitivIrländareLitteratur #PrimitivIrländareMagi #PrimitivIrländareSpråk #PrimitivIrländareTradition #PrimitivKeltisk #PrimitivKeltiskAlfabet #PrimitivKeltiskAndlighet #PrimitivKeltiskLitteratur #PrimitivKeltiskMagi #PrimitivKeltiskSpråk #PrimitivKeltiskTradition #Proto-keltisk #Proto-keltiskAlfabet #Proto-keltiskAndlighet #Proto-keltiskLitteratur

©MMXXII Matthew Leigh Embleton. All Rights Reserved.